Achtergrond

Ons bureau geeft advies, helpt mee om Persoon Gebonden Budget (PGB) aan te vragen en te begeleiden. We hebben een coördinerende functie, betreft de cliënt en de ZZP-ers. Door alle grote veranderingen die in de zorg plaats vinden, zowel voor de cliënten als de ZZP-ers, vinden wij het heel belangrijk om een veilig en vertrouwd baken te zijn voor beide partijen.

De veranderingen vragen nieuwe manieren van organiseren. Dit biedt kansen voor, met name kleine thuiszorgorganisaties. Wij kunnen laten zien wat er mogelijk is. Door onze beperkte omvang zijn wij flexibel in het opstarten van, of ombuigen naar, een organisatievorm die beter aansluit bij de huidige en toekomstige ontwikkelingen. Gezien onze lange ervaring, weten wij hoe we zo goed mogelijk kunnen adviseren over zorg op maat, het vinden van de goede ZZP-ers, die we in contact brengen met de cliënt. Zelf maken de ZZP-ers en de cliënt afspraken over tijden, zorgvraag enz.

Onze identiteit is betrouwbaarheid, betrokkenheid, creatief, inlevingsvermogen, kennis, aanpassingsvermogen en spiritualiteit.

PGB

Het Persoon Gebonden Budget blijft bestaan, dus de keuze is nog steeds mogelijk om voor een zorg op maat te kiezen, met de zorgverleners die bij u passen en dit in een klein team.

De palliatieve terminale zorg blijft bestaan, dit gaat via de zorgverzekeraars. De wens om thuis te sterven leeft meer bij de mensen. Iedereen kan de keuze blijven maken, om in zijn/haar eigen vertrouwde omgeving te sterven met een klein team van verzorgenden om zich heen. Zij nemen de zorg over en kunnen tot en met 24 uur op de achtergrond aanwezig zijn. Dit geeft een veilig gevoel en zijn vlakbij om te zorgen. Hierdoor heeft de familie, vrienden en de cliënt alle tijd voor en met elkaar. Wij respecteren alle geloofsovertuigingen en proberen daarop aan te sluiten en zo nodig in te verdiepen, zodat ieder op zijn eigen manier de laatste fase van het leven kan ‘doorlopen’.

Achtergrondinformatie

Nurse@home is opgericht in 2006 door Mikkel van der Horn van den Bos en Tine Bruintjes.

Zowel Mikkel als Tine zijn verpleegkundigen en al enkele decennia werkzaam in de verschillende zorgsectoren. Wij vonden dat de reguliere zorg steeds meer papierwerk opleverde en minder humaan werd en weinig persoonlijke tijd voor de cliënt. Met Nurse@home geven wij uiting aan de wens en overtuiging dat zorg bovenal mensgericht moet zijn. Het logische vervolg hierop is dat ieder mens in zijn specifieke situatie en behoefte uniek is.

Nurse@home staat ervoor om zorg aan te bieden die voldoet aan alle, haalbare, wensen van een cliënt. Dit betreft bijvoorbeeld de gekozen tijden waarin de zorg plaatsvind, de kwaliteit van zorg en bovenal de menselijkheid en inleving van de ZZP-ers. We vangen op wat nodig is, maar zullen ook zo mogelijk, de zelfstandigheid stimuleren. Ziek zijn betekent niet alleen maar afhankelijk zijn. Dit zullen we bovenal stimuleren en respecteren. De cliënt is altijd de baas!

Nurse@home werkt met zelfstandigen op verschillende niveaus en werkt minimaal vanaf 1 uur tot en met 24 uur per dag.

Wilt u meer informatie over de werkwijze van nurse@home neem dan contact op via email info@nurseathome.nl of telefoonnummer 070-4272594 of 0641220794.