Terminale en palliatieve zorg

Terminale zorg is gericht op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor de cliënt en zijn naasten in de laatste levensfase. Wat de kwaliteit van het leven precies inhoudt is geheel afhankelijk van de wens van de cliënt. Nurse@Home biedt hierin dan ook hulp, verzorging en verpleging op alle vlakken, op basis van de wens van de cliënt. Geen standaard product, geen standaard tijden. Alles wordt persoonlijk aangepakt. Indien de wens bestaat om deze laatste levensfase thuis, in uw vertrouwde omgeving, door te brengen dan kan Nurse@Home u hierin terzijde staan.

Mensen die ernstig ziek zijn en weten dat het einde nabij is willen soms graag thuis sterven. Zij ervaren dit als de meest vertrouwde en veilige plek om de laatste periode van hun leven in mee te maken. Het verzorgen van een geliefde in deze laatste periode is zwaar, ook al is er veel hulp van de huisarts en vanuit de naaste omgeving. Nurse@Home kan hierin intensieve begeleiding bieden op verschillende niveaus zodat familie en vrienden zich geheel op hun geliefde kunnen richten en niet, of minder, op de praktische zaken.

Naast lichamelijke hulp is Nurse@Home ook bekend met de geestelijke kwaliteit van het leven. Nurse@Home is op de hoogte van verschillende geloofsovertuigingen en beseft dat juist geloof in die laatste levensfase de kwaliteit van het leven kan verhogen.

Palliatieve zorg kan onderdeel zijn van terminale zorg. In samenwerking met een palliatief team begeleidt Nurse@Home hierin cliënten en familie. Palliatieve zorg betekent letterlijk het verzachten van het lijden voor lichaam, geest en ziel. In onze woorden:

het liefdevol omgaan met mensen in de laatste (terminale) levensfase.

— Nurse@Home

Nurse@Home is zeer flexibel qua inzet en 24 uur per dag bereikbaar. Dat geeft een vertrouwd gevoel. Het PGB (persoonsgebonden budget) geeft een goede financiële ondersteuning voor terminale zorg en Nurse@Home kan u helpen met de aanvraag hiervan.

Terug naar onze dienstverlening