Het PGB

Door de keuze van het Persoons Gebonden Budget (PGB), blijft zorg op maat, met de zorgverleners die bij u passen en een klein team, volledig haalbaar. U kunt ook zelf beslissen welke uren van de dag u hulp wilt ontvangen.

De palliatieve terminale zorg, gaat via de zorgverzekeraars. De vergoeding die u hiervoor te besteden krijgt, betekend dat er 24 uur per dag een zorgverlener aanwezig kan zijn. De keuze om thuis te sterven wordt al maar bewuster bij de mensen. Iedereen kan de keuze blijven maken, om in zijn/haar eigen vertrouwde omgeving te sterven met een klein team van verzorgenden om zich heen. Zij nemen de zorg over en kunnen tot en met 24 uur op de ‘achtergrond’ aanwezig zijn. De zorg wordt volledig uit handen genomen. Het geeft een veilig gevoel dat er bekwame mensen achter u staan. Hierdoor hebben de familie, vrienden en de cliënt alle tijd voor en met elkaar. Wij respecteren alle geloofsovertuigingen en proberen daarop aan te sluiten en zo nodig in te verdiepen.

Onder de wet langdurige zorg (WLZ) valt ook de zorg met een PGB. Wij kunnen u helpen om dit aan te vragen. Met deze vergoeding kunt u langer thuisblijven met de hulp van een klein team verzorgenden, in uw eigen vertrouwde omgeving

Het PGB is verankerd in de wet, ook voor de zorgverzekeraars is het verplicht hieraan mee te werken. PGB is bereikbaar voor iedereen die aan de criteria voldoet. Wij kunnen u wegwijs maken. Wij bezitten de kennis en de middelen om u verder te helpen.